Kurs z chemii i biologii

2899,00 3199,00 

Z tym kursem przygotujesz się kompleksowo do matury rozszerzonej zarówno z chemii, jak i biologii. Jest on dostosowany do wymagań egzaminacyjnych obowiązujących od 2023 roku oraz do wymagań egzaminacyjnych do 2022 roku. Kupując kurs otrzymujesz dostęp równocześnie do wszystkich lekcji, dzięki czemu możesz w dowolnym czasie przerobić każdą lekcję (lista działów poniżej).

SKU: Brak danych Kategorie: , , ,

Opis

Kurs teoretyczny

składa się z ok.40 godzin zajęć przygotowanych wcześniej i profesjonalnie nagranych, testu początkowego i końcowego, quizów sprawdzających wiedzę z każdego tematu, zadań domowych oraz kluczy rozwiązań i materiałów PDF do pobrania.  Dodatkowe elementy kursu wymieniono poniżej w sekcji „W obu kursach”.

W wersji PREMIUM w pakiecie z kursem praktycznym dodatkowo kurs zawiera zeszyt ćwiczeń z mapami myśli do każdej lekcji, który poprowadzi Cię za rękę i pomoże stworzyć niepowtarzalne notatki, które będą stanowiły jeden z filarów Twojej nauki.  Nie potrafisz zrobić dobrych notatek, nie wiesz co w nich zawrzeć? Właśnie w tym pomoże Ci zeszyt ćwiczeń. Drugim dodatkiem w wersji premium jest comiesięczne sprawdzenie przez nauczyciela jednego arkusza maturalnego (arkusz pojawi się do pobrania na początku każdego miesiąca). Sprawdzona matura będzie zawierała komentarze i cenne uwagi do rozwiązanych przez Ciebie zadań. Wersja kursu PREMIUM zawiera również comiesięczną indywidualną konsultację z nauczycielem.

W kursie poza całą teorią niezbędną do przystąpienia do egzaminu maturalnego z biologii znajdziesz kilka zadań maturalnych z każdego tematu, które zostały przeze mnie szczegółowo omówione i rozwiązane krok po kroku. Przedstawiam podstawowe zasady rozumienia i odpowiadania na zadania maturalne. Typowo praktyczne przygotowanie do matury zdobędziesz na kursie praktycznym. W kursie znajdziesz też moje autorskie zadania stworzone specjalnie na potrzeby kursu.

Kurs praktyczny

składa się z ponad 50 godzin zajęć nagranych oraz na żywo, testu początkowego i końcowego, zadań domowych oraz kluczy rozwiązań i materiałów PDF do pobrania. W kursie w każdym temacie znajdziesz kilkadziesiąt zadań maturalnych, które szczegółowo tłumaczę jak rozwiązać krok po kroku i uczę Cię myśleć jak egzaminator. Ten kurs jest przeznaczony do wdrażania wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu zadań, jeśli jesteś dopiero na początku swojej przygody z biologią zacznij od kursu teoretycznego. W kursie również znajdziesz moje autorskie zadania stworzone specjalnie na potrzeby kursu. Dodatkowe elementy kursu wymieniono poniżej w sekcji „W obu kursach”.

W obu kursach

Wiem jak ważny jest kontakt z uczniami, dlatego w każdym kursie oferuję stałą opiekę. Ponadto możesz skontaktować się ze mną przez czat na platformie o dowolnej porze, a ja postaram się jak najszybciej odpowiedzieć.

Dodatkowo wykupując dostęp do dowolnego kursu (teoretyczny lub praktyczny) otrzymujesz przygotowany przeze mnie interaktywny kalendarz z harmonogramem nauki na cały rok aż do matury, a swoją naukę możesz śledzić na stronie za pomocą widocznego na koncie użytkownika paska postępu.

W każdym dziale materiał został podzielony na krótkie 20-30 minutowe lekcje, co zwiększa skuteczność nauki.

Ponadto w kursie znajdują się 2 moduły wspierające naukę:
– kurs efektywnej nauki
– kurs współpracy ze stresem maturalnym
Moduły te zostały przygotowane przez psycholog Izabelę Skowrońską.

Spis lekcji kursu z biologii:

 • Podstawy chemiczne życia
 • Budowa komórki
 • Cykl komórkowy
 • Metabolizm zwierząt
 • Metabolizm roślin
 • Wirusy i bakterie
 • Protisty i grzyby
 • Mszaki, paprotniki
 • Rośliny wyższe
 • Tkanki roślinne
 • Organy roślin i ich modyfikacje
 • Ruchy i hormony roślin
 • Fotoperiodyzm
 • Tkanki zwierzęce
 • Bezkręgowce
 • Strunowce i kręgowce
 • Organizm człowieka I (układy)
 • Organizm człowiek ll (układy)
 • Genetyka l
 • Genetyka ll
 • Biotechnologia i inżynieria genetyczna
 • Ewolucjonizm
 • Ekologia
 • Systematyka

Spis lekcji kursu z chemii:

 • Budowa atomu, konfiguracja elektronowa i liczby kwantowe
 • Właściwości układu okresowego
 • Kinetyka chemiczna
 • Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe
 • Hybrydyzacja
 • Tlenki, wodorotlenki i kwasy
 • Sole
 • Mol i masa molowa
 • Stechiometria reakcji
 • Stężenia
 • Rozpuszczalność
 • Reakcje redoks, bilans elektronowo-jonowy
 • Kinetyka i statyka chemiczna
 • Termochemia
 • Elektrochemia
 • Teorie kwasowo-zasadowe
 • Reakcje w roztworach wodnych
 • pH i odczyn roztworu
 • Pierwiastki bloku s
 • Pierwiastki bloku p
 • Pierwiastki bloku d
 • Doświadczenia w chemii nieorganicznej
 • Węglowodory i chlorowcopochodne
 • Mechanizmy reakcji
 • Alkohole i fenole
 • Aldehydy i ketony
 • Kwasy karboksylowe
 • Estry i tłuszcze
 • Aminy i amidy
 • Aminokwasy i białka
 • Cukry
 • Izomeria związków organicznych
 • Doświadczenia w chemii organicznej

Informacje dodatkowe

Wersja

,