Co miesiąc w tym miejscu znajdziesz maturę do rozwiązania. Pobierz, rozwiąż i wyślij do sprawdzenia. Masz na to czas do końca danego miesiąca, matury przesłane po tym terminie nie zostaną sprawdzone. 

Prawidłowa nazwa pliku: nazwisko_imię_nazwamiesiąca.pdf

Rozwiązane matury proszę wysyłać na biochempro100@gmail.com